Trợ Giúp

Sở hữu trí tuệ là gì
  • 17-12-2015
  • 1,106 lượt xem

Sở hữu trí tuệ là gì

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…

DIỄN ĐÀN HOA TƯƠI

Tìm