Trợ Giúp

Môi Trường Là Gì
  • 17-12-2015
  • 1,041 lượt xem

Môi Trường Là Gì

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên

DIỄN ĐÀN HOA TƯƠI

Tìm