Kinh Doanh

Điện Hoa Quốc Tế
 • 16-01-2015
 • 1,208 lượt xem

Điện Hoa Quốc Tế

Điện hoa quốc tế là một dịch vụ điện hoa được chuyển phát bởi Hoa Lan Phương. Hoa Lan Phương là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về hoa tươi quốc tế, điện hoa quốc tế, quà tặng quốc tế với mạng lưới kết nối với 200 quốc gia điện hoa trên thế giới.

Interflora Việt Nam
 • 12-03-2015
 • 737 lượt xem

Interflora Việt Nam

Interflora là hiệp hội hoa Quốc tế nổi tiếng và có mạng lưới lớn nhất thế giới. Là một tổ chức điện hoa với 24 trung tâm điều hành và hơn 55.000 thành viên ở trên 150 quốc gia trên thế giới. Interflora xử lý khoảng 75 đơn đặt hàng mỗi phút với doanh thu hàng năm hơn 2 tỷ USD

Hoa Lan Phương
 • 13-05-2015
 • 696 lượt xem

Hoa Lan Phương

Công ty Hoa Lan Phương chuyên cung cấp các dịch vụ về điện hoa quốc tế Thông tin liên hệ khi gửi điện hoa quốc tế: Website: www.hoalanphuong.com

Thế Giới Hoa Tươi
 • 13-05-2015
 • 656 lượt xem

Thế Giới Hoa Tươi

Công ty Thế Giới Hoa Tươi chuyên cung cấp các dịch vụ về điện hoa quốc tế Thông tin liên hệ khi gửi điện hoa quốc tế: Website: www.thegioihoatuoi.com

Cây Cầu Vàng
 • 13-05-2015
 • 700 lượt xem

Cây Cầu Vàng

Công ty Cây Cầu Vàng chuyên cung cấp các dịch vụ về điện hoa quốc tế Thông tin liên hệ khi gửi điện hoa quốc tế: Website: www.caycauvang.com

Flower Hương Việt
 • 13-05-2015
 • 581 lượt xem

Flower Hương Việt

Công ty Flower Hương Việt chuyên cung cấp các dịch vụ về điện hoa quốc tế Thông tin liên hệ khi gửi điện hoa quốc tế: Website: www.flowerhuongviet.com

Điện Hoa Việt Nam
 • 13-05-2015
 • 729 lượt xem

Điện Hoa Việt Nam

Công ty Điện Hoa Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ về điện hoa quốc tế Thông tin liên hệ khi gửi điện hoa quốc tế: Website: www.dienhoavietnam.com

DIỄN ĐÀN HOA TƯƠI

Tìm